Wybory bez barier — strona główna
Wykorzystaj siłę
swojego głosu!
Wybory bez barier na Facebooku

Nakładki w alfabecie Braille’a na karty do głosowania

Osoby niewidome i niedowidzące mogą podczas wyborów korzystać z nakładek w alfabecie Braille’a na karty do głosowania. Nakładki takie dostępne są zarówno w każdej komisji wyborczej, jak i w przypadku głosowania korespondencyjnego.

Instrukcja korzystania z nakładek w alfabecie Braille’a na karty do głosowania

Podczas najbliższych wyborów każdy wyborca otrzyma w lokalu wyborczym:

  • Białą broszurę dot. wyborów do Sejmu, która zawierać będzie:
    • na pierwszej kartce – stronę tytułową wraz z instrukcją,
    • na drugiej kartce – spis treści,
    • od trzeciej kartki – listy kandydatek/-ów na posła.
  • Żółtą pojedynczą kartkę dot. wyborów do Senatu, która zawierać będzie nazwiska i imiona kandydatek/-ów, umieszczone w kolejności alfabetycznej.

Nakładka brajlowska to wykonany z tektury lub plastiku przedmiot przypominający okładkę lub kopertę, dostosowany do wielkości karty wyborczej. Do nakładki wsuwamy karty do głosowania. wyborczą. Wiadomo, jak wsunąć kartę, gdyż zawsze jeden róg karty i nakładki jest wyróżniony, na przykład ucięty, więc wykluczona jest pomyłka.

Dzięki takiemu rozwiązaniu udaje się zachować tajność głosowania – osoba niewidoma lub słabowidząca może głosować samodzielnie, a wypełniona przez nią karta do głosowania nie różni się od pozostałych w urnie wyborczej.

Za pomocą nakładki może zagłosować zarówno osoba znająca alfabet Braille’a, jak również ta, której jest on nieznany. Zalecamy jednak, aby do głosowania wcześniej się przygotować.

Informacja o komitetach wyborczych i kandydatach

Nakładka brajlowska nie zawiera informacji o kandydatach, ich nazwisk ani nazw komitetów wyborczych. W nakładce są jedynie zaznaczone otworami miejsca na wstawienie krzyżyka oraz cyfry w brajlu przy tych otworach.

Zadaniem wyborcy jest zapoznanie się z listami wyborczymi. Jest na to wiele sposobów. Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) publikuje na swojej stronie internetowej wszystkie listy wyborcze w formie dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących, a zatem należy wcześniej sprawdzić numer na liście wybranego przez siebie kandydata oraz numer jego komitetu wyborczego. Informacje o numerze kandydata na liście i numerze komitetu wyborczego można także uzyskać telefonicznie w każdej gminie. Jeśli zapomni się tego sprawdzić, to pomoc można uzyskać w dniu głosowania w lokalu wyborczym. Komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy z niepełnosprawnością, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych, biorących udział w wyborach, oraz o zarejestrowanych kandydatach.

Wyborca oddaje ważny głos, gdy w okienku przy nazwisku wybranego kandydata postawi krzyżyk, czyli dwie przecinające się kreski. Może to być coś w rodzaju litery X.

W lokalu wyborczym

Należy poprosić członków komisji wyborczej o wydanie nakładki brajlowskiej. Członkowie komisji wyborczej powinni pomóc sprawdzić, czy nakładka brajlowska pasuje do karty i czy długopis, którym będzie oddawany głos, jest sprawny.

Głosowanie za pomocą nakładki

W przypadku pojedynczej karty do głosowania w wyborach do Senatu, gdy karta jest w nakładce, a w głowie numer kandydata, na którego chce się zagłosować, pozostaje odnaleźć odpowiednią kratkę. Na nakładce są cyfry w brajlu. Jeśli wyborca nie zna brajla, to kratki może odliczyć po kolei od góry. Wystarczy postawić krzyżyk w otworze przy nazwisku wybranego kandydata.

Nieco trudniejsze jest stosowanie nakładki brajlowskiej, gdy mamy do czynienia z broszurami, zawierającymi listy kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu. Wtedy trzeba jeszcze sprawdzić, na której stronie broszury jest lista komitetu wyborczego z nazwiskiem wybranego kandydata.

Trzeba też pamiętać, że pierwsza strona broszury to strona tytułowa wraz z instrukcją głosowania, a druga to spis treści. Dopiero od trzeciej strony zaczynają się listy komitetów wyborczych. Zatem do zapamiętania są dwie cyfry: numer strony w broszurze (właściwy komitet wyborczy) i numer kandydata. Później postępujemy tak samo, jak z pojedynczą kartą wyborczą.

Informacja o głosowaniu za pomocą nakładki brajlowskiej opracowana na podstawie instrukcji Polskiego Związku Niewidomych